دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1388 ساعت 12:33 ب.ظ

Sex: the pleasure is momentary, the position

     ridiculous, and the expense damnable.

     Lord Chesterfield

سکس :لذت کوتاهیست باوجهه مسخره آمیزکه با هزینه ی لعنت باری توام است

لردچسترفیلد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 08:18 ب.ظ

Religions change; beer and wine remain.

Hervey Allen

    مذاهب درطول زمان تغییر میکنند ولی شراب وآبجو همچنان باقی

میمانند.

هروی آلن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 11:20 ب.ظ

We do not have to visit a madhouse  

 

to find  

 

disordered

 

minds;

 

our planet is the mental institution of the  

 

niverse.  

      

 

 Goethe

برای دیدن دیوانه ها لازم نیست به دیوانه خانه برویم.سیاره ی ما دیوانه   

خانه کائنات است.  

(گوته)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 04:54 ب.ظ

There are two kinds of people.  Those who  

 

say there

are

two kinds of people and those who don't

 Woody Allen

مردم دودسته اند یکی اونائی که میگن مردم دودسته اندویکی اونائی که  

نمیگن مردم دو دسته اند 

وودی آلن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 05:01 ب.ظ

 Action: the last resource of those who know  

 

not how

to dream

Oscar Wilde

عمل آخرین انتخاب افرادیست که نمیدانندچگونه به رویاپناه بیاورند 

اسکاروایلد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 13 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 06:27 ب.ظ

A painter should not paint what he sees but what

should be seen.

Paul Valery

نقاش نبایدآنچه رامی بیندبکشد،بایدآنچه راکه بایددیده شودبکشد

پُل والری

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388 ساعت 08:01 ب.ظ

Every revolution evaporates and leaves behind

 

only the slime of a new bureaucracy

       Franz Kafka

سرانجام هرانقلابی دودمیشودوبه هوامیرودوتنها چیزی که ازخودباقی میگذاردگل ولای یک دیوانسالاری جدید است

(کافکا)  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 08:48 ب.ظ

بهاران خُجسته باد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
سه‌شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 01:19 ب.ظ

چهارشنبه سوری

شقایق رانشان درآستین است

که دامان کدامین شعله چین است

این جشن بزرگ باستانی ومردمی رابه مردم صلح وشادی دوست وطنم

 تبریگ

 میگویم 

htpp://kheyzaran.blogsky.com

زردی من ازتوسرخی توازمن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 12:44 ق.ظ

It is impossible to love and to be wise.

 

Francis Bacon

نمی توان هم عاشق بود و هم عاقل.

فرانسیس بیکن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 11:07 ب.ظ

Civilization is a limitless multiplication

of unnecessary necessities.

     

Mark Twain

تمدن تضارب نامحدودی ازملزومات ِغیرضروریست

مارک تواین

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 11:14 ب.ظ

Even paranoids have real enemies.

     Delmore Schwartz

حتی مبتلایان به پارانویا*هم دشمنان واقعی دارند.

"دلمور شوارتز"

*=پارانویا فردِدچاراوهام

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 2 اسفند‌ماه سال 1387 ساعت 10:44 ب.ظ

Animals have these advantages over man:

They never hear the clock strike.

They die without any idea of death.

They have no theologians to instruct them.

 Their last moments are not disturbed by  

 

 

unwelcome

and unpleasant ceremonies.

Their funerals cost them nothing, and no one starts

lawsuits over their wills.

    

Voltaire

حیوانات درموارد زیربه انسان برتری دارند:

_ازضربات عقربه های ساعت درامانند.

_بدون داشتن درکی ازمرگ میمیرند.

_دینکاری ندارند که زیردست آنها آموزش ببینند.

_لحظات آخرزندگیشان بامراسم ناخوشایندآشفته نمیشود

_مراسم تدفینشان برای آنها هزینه ای دربرنداردوهیچکس به دادگاه علیه بدهکاریشان شکایت نمیبرد.

ولتر   

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 01:18 ق.ظ

Believe nothing, no matter where you read it, or

who said it, no matter if I have said it, unless it

agrees with your own reason and your own common

sense

 

Buddha

چیزی رابه صرف اینکه درجائی خوانده ای یاازکسی حتی من شنیده ای باورنکن.زمانی آن را باورکن که متکی به دلیل با عقل سلیمتودرتوافق باشد.

(بودا)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 12:27 ق.ظ

In order for the light to shine so brightly, the

darkness must be present

 

Francis Bacon

تنها در حضور تاریکی است که نور می تواند بیشترین درخشش را داشته باشد.

فرانسیس بیکن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 9 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 05:06 ب.ظ

The basis of optimism is sheer terror

Oscar Wilde

اساس خوش بینی ترس محض است

"اسکاروایلد"

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 07:10 ب.ظ

Fame is like a river that beareth up things light and

swollen, and drowns things weighty and solid

 

Francis Bacon

شهرت مثل رودخانه خس وخاشاک را به سطح خودمیراندواشیاسنگین راباخودبه عمق میبرد

فرانسیس بیکن

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1387 ساعت 10:16 ب.ظ

Gravitation is not responsible for falling  

 in love

Einstein

ثقل ِزمین مسئولیتی درعاشق شدن ندارد

(اینیشتین)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
چهارشنبه 18 دی‌ماه سال 1387 ساعت 10:35 ب.ظ

All truly great thoughts are conceived by walking.

Nietzsche  

  همه اندیشه های بزرگ در حال راه رفتن شکل می گیرند.

(نیچه)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنج‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1387 ساعت 07:59 ب.ظ

The tongue looks like a sharp knife.

 

 Kills without drawing blood

  

    زبان شبیه چاقوی تیزی است که.بدون خونریزی می کشد 

 

 

 (بودا)

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
   1       2    >>